NORMÁL NÉZET

AKADÁLYMENTES VERZIÓ!

BETŰMÉRET NÖVELÉSE   +     +

 

Bemutatkozás

Esély Centrum

Szolgáltatásaink

Támogató szolgálat

Nappali Intézmény

Segédeszközök

Sorstársi tanácsadó

Kortárs tanácsadás

Kapcsolat

Az oldal nagyítható a fenti plusz jelekre kattintva!

Másik megoldás ha a billentyűzeten a CTRL gombot nyomva tartjuk, és az egér középső görgőjét előre hátra görgetve kisebb vagy nagyobb nézetet érhetünk el!

Nagyító indítása!

(A fenti linkre kattintva engedélyezni és futtatni kell a programot, és az egérmutató alatti részt nagyítja fel!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozás

 

  Magyarországon a rokkantak nemzetközi évében, 1981-ben alakultak a mozgássérültek egyesületei. Többek között a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Egyesületünk is Nyíregyháza székhellyel. A megyei egyesületek hozták létre az országos szövetséget a MEOSZ-t Budapest székhellyel. Egyesületünk önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezet. 29 éve dinamikusan fejlődik, a regisztrált taglétszáma közel 12 ezer fő. Munkánkat 16 helyi csoport segíti. Egyesületünk célja, a megyében élő mozgássérült emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt személyes érdekek képviselete, érvényesítése és védelme. Megalakulásunk óta Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egész területén végzünk támogatási formákkal kapcsolatos tájékoztatást, felvilágosítást, ügyintézést, valamint információt nyújtunk a mozgáskorlátozottakat érintő rendeletekről, egyéb lehetőségekről.

  1988-ban egyesületünk létrehozta a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-t. a (Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei jogutódját) ahol a foglalkoztatottak létszáma megközelíti a 2.500 főt. A dolgozók összlétszámából több mint 80%-a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállaló. 1992-től működik a HENDIKEP START Oktatási Alapítvány Start Szakiskola és Speciális Szakiskola, ahol 10 szakmában közel 200 tanuló képzése folyik. A Speciális Szakiskola Kollégiuma 1994-től működik, mely 65 fő részére biztosít férőhelyet.

  1992-ben kezdte meg működését Ököritófülpösön a Start Rehabilitációs Centrum, mely bentlakásos intézményként 25 egészségkárosodott személy bentlakását és munkavállalását biztosítja, mely 2011-ben lakóotthonként működik 8 fővel. Két fiatal részére "kitagosítás" keretén belül önálló, akadálymentes közlekedést és életvitelt biztosító lakást alakítottunk ki "Félutas-ház"-ként.

A megfelelő tájékoztatás érdekében 1989-től évente egy alkalommal VOX HUMANA címmel újságot szerkesztünk és jelentetünk meg, melyet az egyesület valamennyi tagja számára eljuttatunk. 2002-ben Egészségkárosodottak információs kézikönyve címmel kiadtuk első összefoglaló kiadványunkat. Betegségcsoportonkénti gyógytornát, Sclerosis Multiplex-, Reuma-, Sakk-, Családi- és Ifjúsági Klubot működtetünk.

  A családok által anyagilag nehezen megoldható táborozást, gyermeknapot, kirándulást szervezünk, valamint minden évben karácsonyi ünnepséget tartunk tagjaink számára. Az egyéni igényeknek megfelelően szabadidős foglalkozások keretén belül sakkozásra, úszásra, kosárfonásra, szövésre van lehetőség. Folyamatos és partneri kapcsolatban állunk a társegyesületekkel, valamint rendszeresen részt veszünk a megyei és a városi sport-, és kulturális rendezvényeken. A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete működése során mindig kiemelt figyelmet fordított a mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élő fiatalok kulturális, szabadidős, tábori programjainak megvalósítására, amelyet az Egyesület Ifjúsági Csoportja szervez, és rendez meg.

  Tagjaink között sajnos nagy létszámban jelennek meg a hátrányos szociális helyzetű családok, akik a sok esetben gondozásra szoruló gyermekeik ellátása mellett, nem engedhetnek meg plusz kiadásokat, mint például egy tábor költsége. Ezért célként fogalmaztuk meg, hogy igyekszünk átvállalni ezt a terhet a családok részéről. Az éves programsorozataink során szeretnénk közösségformáló, sorstársi tanácsadó, szórakoztató, fejlesztő, kulturális, egészségvédő- megőrző programokkal színesebbé tenni tagtársaink életét. 23 éve rendszeres úszásoktatást biztosítunk a nyíregyházi Júlia Fürdőben és a sóstói Gyógyfürdőben. A súlyosabb fogyatékossággal élő tagjaink vízbe jutásához egy-egy vízbe emelő szerkezetet pályázat útján sikerült elhelyeznünk. Együttműködünk a megyeszékhely vezetésével, valamint a megye településeinek önkormányzataival, egyfajta kapcsolatteremtő, közvetítő szerepet vállalva. Állami feladatok felvállalásával segítjük munkájukat, a szakszerűbb ügyintézés érdekében szakmai továbbképzéseket szervezünk, illetve a civil fórumok állandó résztvevői is vagyunk. Részt veszünk a jogszabályok, a közlekedési, a gépjármű szerzési és átalakítási támogatások igénylésének előkészítésében, és a gépkocsi vásárlási utalványok elosztásában.

  Az érdekvédelmi munka mellett arra is törekszünk, hogy minél komplexebb segítséget nyújthassunk a fogyatékossággal élő sorstársak részére. E célt szolgálja, hogy egyesületünk 2004. január 1-jétől működteti az "Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálatot. Szolgáltatásaink bővítésével szeretnénk hozzájárulni az esélyegyenlőség teljes körű megvalósításának előre mozdításához, valamint az önálló, önrendelkezésen alapuló életvitel kialakításához, szemléletváltáshoz. Részt veszünk a fogyatékosügyi programok kidolgozásában, hiszen az Országos Fogyatékosügyi Tanácsba alakulása óta tagot delegálunk. Felvilágosításainkkal segítjük a sérült gyermekek beiskolázási, szakképzési és elhelyezkedési lehetőségeit. Az iskolában az osztályfőnöki órákon, kórházban az ortopédiai és rehabilitációs osztályon súlyos kerekes székeseink és Heine-Medineseink számolnak be életükről, hogyan küzdötték le, fogadták el másságukat, illeszkedtek be a közösségbe, tanulnak, dolgoznak, élik önálló életüket.

  Az egyéni akadálymentes önálló közlekedést, életvitelt biztosító speciális lakás átalakítás többletköltségének fedezetéhez vissza nem térítendő pénzbeli támogatással segítjük az arra rászorulókat. Az akadálymentes közúti közlekedést rámpával ellátott mélypadlós buszokkal igyekszünk városunkban megoldani. A gyalogos közlekedést hangjelzéses lámpák és megfelelő dőlésszögű rámpák biztosítják. Képzésben az alsó fokú intézményektől kezdve (általános iskolák), a szakma és középfokú képzésen át (Start Speciális Iskola, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Speciális Szakképző Iskolája és Kollégiuma) a főiskolai oktatáson keresztül (Nyíregyházi Főiskola, ahol a sérült fiatalok részére akadálymentes szállás és közlekedés lehetősége, továbbá az étkeztetés is megoldott.). Valamint a Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar - Általános Szociális munkás hallgatóinak állandó terephelyet biztosítunk.

  Nyíregyháza Város és Kelet-Magyarország legújabb büszkesége az Esély Centrum, mely mintegy 3000 m2-en minden fogyatékossággal élő ember számára akadálymentesített környezetet biztosít, oktatási helyiségekkel, lakhatási részekkel, közösségi termekkel, akadálymentesített színpaddal, indukciós hurokkal szinkrontolmács készülékekkel, étkezési lehetőséggel, játszótérrel, orvosi rendelővel, kezelő egységekkel, gyógytornateremmel. Az épületkomplexumot az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium "Az év akadálymentes épülete 2006" Építészeti Nívódíjával tüntette ki.

  2007. decemberében megkezdte működését a Nefelejcs Nappali Intézmény a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület fenntartásában. A szociális intézmény 48 fő elsősorban mozgáskorlátozott személyek részére biztosít napközbeni tartózkodásra, foglalkoztatásra, komplex rehabilitációra lehetőséget. Feladatunknak tarjuk az önálló életvitel kialakítását a szabadidő hasznos eltöltését, az esélyegyenlőség biztosítását, a betegségből adódó akadályozottság mérséklését, megszüntetését.

- FEL -

 

Esély Centrum

 Üzemeltető: 

START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.
Vezérigazgató: Balogh Zoltán
Tel/Fax:06-42/411-408.
Elérhetőség: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. sz. 

Tulajdonos: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Intézményvezető: 

Lakatos Katalin

Tel: 06-20/9889-487

Elérhetőség: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

Tel: 06-42/410-522

E-mail: eselycentrum@freemail.hu

Szolgáltatások:

 

Trafikáru; konferencia-és tárgyalótermek igénybevétele; rendezvények szervezése lebonyolítása; egészségügyi szolgáltatások; étterem, konyhabérlés; előfizetéses étkezési lehetőség - helyben fogyasztva vagy elvitelre; nyári táborok; ingyenes parkolás, játszótér.
 

Rendezvényekkel kapcsolatban felvilágosítást a
06-20/9308-712 telefonszámon
az Esély Centrum rendezvény szervezője áll rendelkezésére.

Esély Centrum

 

"Az elért álom"- Az alapgondolat a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és az általa alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. "Esély Palota" című projekt ötletéből valósult meg.

 

Az alapötlet célja az volt, hogy legyen egy komplex intézmény a megyeszékhelyen, amely egy helyen tudja összefogni a megyei érdekvédelmi civil szervezeteket, ahol a fogyatékossággal élő emberek egyszerre, egy időben, egy azon helyen tudják az ügyeiket intézni, egészségügyi szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Ez akkor nem valósult meg, de néhány év múlva Nyíregyháza Város vezetése megkereste az ötlet kigondolóit, és egy Phare pályázat alapján 1,5 milliárd forint beruházással, meglévő épületek átalakításából létrejött az európai színvonalú Esély Centrum. Az egyesület konzorciumi partnerként komoly feladatokat vállalt fel a komplexum kialakítása során.

A centrum speciális megoldásokkal, különleges eszközökkel teljesen akadálymentesen - amely nem csak a fizikai, hanem a kommunikációs akadálymentesítést is magában foglalja - valósult meg. 3000 m2 alapterületen, 4 fő épületből áll, területén 132 parkolóhely található, amely korlátlan ideig térítésmentesen használható.

Városunk nem csak szereti és megbecsüli, hanem segíti és el is fogadja a testi vagy szellemi képességeikben akadályozott embertársait.

 

Köszönet az önzetlen segítségért Nyíregyháza valamennyi vezetőjének

- FEL -

 

Szolgáltatáslista

Egyesületi érdekképviselet:

 

* Segítségnyújtás.
* Klubfoglalkozás.
* Javaslatétel a MEOSZ felé fogyatékosokat érintő ügyekben.
* Akadálymentesítéshez segítségnyújtás.
* Önálló Életvitel Központ működtetése.

 

 

Támogatásokkal kapcsolatos teljes körő támogatás és felvilágosítás.
* Gépjárműszerzési és átalakítási támogatás.
* "Telefonnal a rászorultakért" Alapítvány pályázatai.
 

 

Egyéb szolgáltatások:

 

* Vox Humana újság kiadása.
* Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése.
* Úszásoktatás.
* Rendezvények, szabadidős programok szervezése.
* Munkalehetőség biztosítása.

Klubfoglalkozások, további szolgáltatások

Sclerosis Multiplex (SM) Klub
Klubvezető: Vadászné Szabó Aranka Telefon: 06-42/455-847
Klubfoglalkozás: Minden hónap második kedden 14-16 óráig az Esély Centrumban.

Reuma Klub
Klubvezető: Fullajtár Andrásné Telefon: +36-30/605-8873 +36-70/579-1753
Helyettes: Fejes Istvánné Telefon: 06-42/786-944
Klubfoglalkozás: Minden hónap első hétfőn 14-16 óráig az Esély Centrumban.

Családi Klub
Klubvezető: Kéningerné dr.Vincze Gizella Telefon: 06-42/456-618
Klubfoglalkozás: Minden hónap harmadik kedden 14-16 óráig az Esély Centrumban.

Sakk-kör
Vezetőedző: Tóth László Telefon: +36-20/9308-716
Edzés: Minden kedden 14 órától az Esély Centrumban.

Ifjúsági csoport
Vezető: Tarjányi István Telefon: +36-70/3726373
E-mail cím: stevensen@vipmail.hu
 
Helyettes: Szabó Katalin Telefon: +36-30/6671036
E-mail cím: sarkusz@freemail.hu

Úszásoktatás
Oktatás szervező: Miló András Telefon: 06-42/409-650, +36-70/509-5989
Oktatás: Minden kedden 19 órától kezdők, a még úszni nem tudók és búvárok
részére.
Minden csütörtökön 13 órától a már jól úszók részére.
Oktatás helye: Júlia Fürdő Nyíregyháza, Malom utca 16.

 

Hogyan kérhető az egyesületi tagfelvétel

 

Sokszor fordulnak hozzánk olyan mozgássérült sorstársak, akik egyesületünk tagjai kívánnak lenni, szeretnének bekapcsolódni, megismerni a megyei egyesület, a helyi csoportok és a klubok munkáját, találkozni hasonló sorsú tagtársakkal, bekapcsolódni a szabadidős és kulturális programokba, esetleg munkát vállalni vagy támogatást igényelni, de nem tudják milyen feltételekkel kérhető a tagfelvétel.

 

Fontos tudnivaló a tagfelvétellel kapcsolatosan:

Alapszabályunk értelmében tagja lehet egyesületünknek az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyénkben élő állampolgár, aki mozgásszervi diagnózisa alapján mozgáskorlátozottságát az alábbi okmányok valamelyikével igazolni tudja, vagy azok meglétéről nyilatkozik:

Ø Közlekedési támogatásra jogosult, vagy jogosultságát jövedelmi helyzete alapján nem állapították meg, de az egészségügyi feltételével rendelkezik (legalább 7 pontot elérő I. fokú orvosi szakvélemény);

Ø Fogyatékossági támogatásban részesül, vagy annak egészségügyi feltételeivel rendelkezik (az OOSZI, ORSZI, NRSZA súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló szakvéleményén a G/b. pont be van jelölve „X”-szel;

Ø Mozgássérültségére tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosult

(Kiskorú személy esetén hozzátartozója számára folyósítják)

Ø Olyan kórházi zárójelentéssel, vagy szakorvosi lelettel rendelkezik, amelyből egyértelművé válik a súlyos mozgáskorlátozottsága, /pl. végtag amputáció, izomsorvadás, végtagbénulás, stb./, és a segédeszköz használat (pl. kerekesszék, háromlábú támbot, járógép, járókeret, ortézis stb.)

A tagfelvételi kérelemhez az okmányról fénymásolatot kérünk csatolni!

 

A tagsági viszony létesítése önkéntes, mellyel a kérelmező vállalja az éves rendszeres tagdíj befizetését. /Jelenleg az éves tagdíj felnőtteknek: 1500,-Ft, gyermekeknek - 18 évig - 800,- Ft, melyet minden év június 30-ig kell befizetni./

A nyilvántartásba vételhez pontosan, olvashatóan ki kell tölteni egy „Tagnyilvántartó lap”-ot. Csatolni kell a mozgáskorlátozottságot igazoló okmányok, valamint a tagdíj befizetését igazoló csekk /feladószelvény/ fénymásolatát. Csak ezek együttes beérkezése után tudjuk felvenni tagjaink sorába, majd ezt követően megküldeni a tagsági igazolványt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tagsági viszony létesítése, a tagdíj befizetése nem jelenti automatikusan a rendelet, illetve jogszabály által mozgáskorlátozottak számára biztosított támogatások igénybevételének lehetőségét (pl.lakás akadálymentesítési támogatás, gépjármű szerzési támogatás, „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány támogatása).

Minden egyes támogatási forma igénylésére külön szabály vonatkozik.

Tagfelvétellel kapcsolatban bővebb információ kérhető az Egyesület központi irodájában, vagy a helyi csoportvezetőknél ügyfélfogadási napokon személyesen valamint telefonon.

- FEL - 

 

Önálló Életvitelért Támogató szolgálat

Fenntartó:

Balogh Zoltánné Elnök

Tel: 20/326-0485

 Támogató Szolgálat vezető:

Sitkuné Técsy Éva

 Tel: 20/930-8725

 

Szolgáltatásainkat valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó, Nyíregyháza közigazgatási területén belül élő személy (mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) veheti igénybe.

A Támogató Szolgálat elsődleges, minden tevékenységet meghatározó feladata a prevenció, az önálló életvezetés támogatása, igazodva a szolgáltatást igénybevevő életkorához, fogyatékossága típusához, mértékéhez, élethelyzetéhez és képességeihez. 

Szolgáltatásaink

 

Személyi segítségnyújtás

 • személyi higiéné biztosítása,

 • egészségügyi tanácsadás és felügyelet,

 • vérnyomás- és vércukormérés,

 • gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása orvosi előírás szerint,

 • betegkísérés háziorvoshoz, fogászati kezelésre, egészségügyi szakrendelésre,

 • segítségnyújtás bevásárlásban, egyéb hivatalos ügyek intézésében.

Személyi segítségnyújtás térítési díjai:

Munkanapokon:

Nyíregyháza területén élő, szociálisan  rászorultak számára:

0, - Ft / óra (térítésmentes)

Szociális nem rászorultak számára:

400, - Ft / óra

A szociális rászorultságot minden esetben igazolni kell!

Információnyújtás

A fogyatékossággal élőket érintő jogszabályokról, speciális rendelkezésekről;  a fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteiről; önkormányzati és egyéb hivatalos ügyekben.

A tájékoztatás módja az egyesület székhelyén, a hét minden munkanapján személyesen

Speciális személyszállítás:

 

Gépjárművünk 8 fő speciális (ezen belül 2 fő kerekesszékes) szállítását biztosítja. 4+3 pontos biztonsági övvel, elektromos emelőszerkezettel, igény szerint személyi segítővel valósítjuk meg a fogyatékossággal élők akadálymentes és biztonságos szállítását. Fekvőbeteg biztonságos szállításhoz rendelkezünk, az ahhoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.

 • Egészségügyi intézményekbe (szűrővizsgálatok, kontrollvizsgálatok, laborvizsgálatok, rehabilitációs- fizikoterápiás kezelések),

 • gyógycipő-művégtag méretfelvételre történő szállítás,

 • hivatalokba történő szállítás,

 • munkahelyre, oktatási intézményekbe történő szállítás,

 • közösségi, kulturális, családi rendezvényekre történő szállítás,

 • Egészségügyi Centrumban történő kezelésekre (szolárium, masszázs, gyógytorna stb.),

 • egyéb szállítási igények.

A lift és rámpa nélküli lakóházak, közintézmények esetén, a lépcsőn való biztonságos le- és feljutás biztosítása érdekében lépcsőn járó szerkezettel nyújtunk segítséget sorstársaink számára. Szállítási megrendelés esetén lehetőség szerint előre szíveskedjenek jelezni, amennyiben nem akadálymentes az épület.

A speciális személyszállítás térítési díjai:

Nyíregyháza  közigazgatási területén belül élő, szociálisan rászorultak számára,

 Nyíregyházán belül: 30, - Ft / km.

Nyíregyháza közigazgatási területén belül élő, szociálisan  rászorultak számára,

Nyíregyházán kívül: 100, - Ft / km.

Nyíregyháza Város Közigazgatási területén kívül élő, szociálisan rászorultak számára,

 Nyíregyházán belül: 100, - Ft / km.

 

Szociálisan rászorult aki:

- fogyatékossági támogatásban, vagy
- vakok személyi járadékában, vagy

- emelt összegű családi pótlékban részesül.

 

A tájékoztatás módja az egyesület székhelyén a hét minden munkanapján személyesen.

Hétfőtől - Csütörtökig: 7:30 - 16:30-ig.

Pénteken: 7:30 - 13:00-ig.

 

- FEL -

 

"NEFELEJCS" Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

 

Fenntartó:
Balogh Zoltánné Elnök 
Tel: 20/326-0485
Intézményvezető:
Vaskó Gabriella Judit
Tel: 20/930-8713

Intézményünk a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete fenntartásával működik, új lehetőségként a fogyatékossággal élő, 18 év feletti fiatalok és felnőttek számára.

Az intézmény nyitvatartási ideje:
Hétfőtől - Csütörtökig: 7:30 - 16:30-ig
Pénteken: 7:30 - 13:10-ig.

Az intézményi szolgáltatás célja:

- családjával élő fogyatékos személyek nappali ellátása,

- esélyegyenlőségük biztosítása, érvényesítése, önértékelésük elősegítése,

- kirekesztődés megakadályozása, a társadalmi integráció elősegítése,

- önálló életvitelre részben képes személyek minél magasabb szintű ellátása,

- meglévő képességeik szinten tartása,

- közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása

- a családok tehermentesítése,

- szociális foglalkoztatás lehetősége,

- igény szerinti étkezés biztosítása,

- speciális és gyógytorna igénylése,

- szabadidős-, és kulturális foglalkozás,

- képességfejlesztő és szinten tartó foglalkozások.

A fenti célok megvalósításhoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Tárgyi feltételek:

A nappali intézmény az Esély Centrum „B” épületében helyezkedik el, teljesen akadálymentes, (Építészeti Nívó Díj 2006.) tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető (H40, 40, 17, 23 autóbusszal), parkosított területen.  Az ellátást igénybe vevő terápiás foglalkozásaihoz korszerűen felszerelt akadálymentes, közösségi helyiségek állnak rendelkezésre.

 

Intézményi jogviszony létesítése:

-   betöltött 18. életév,

-   egyesületi tagság,

-   megváltozott munkaképesség, amelyet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal- NRSZH (korábban ORSZI) határozatával kell igazolni,

-   fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi lelet, 

-   elsősorban mozgáskorlátozottak jelentkezését várjuk,
de egyéb fogyatékossággal élőket is szívesen fogadunk,

Nyíregyházai Kistérség Közigazgatási területéről: Nyíregyháza, Napkor, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő,
Kótaj, Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírpazony.

Szociális foglalkoztatás:

Feltétele: egybefüggő 6 hónap intézményi jogviszony, után az NRSZH által kiadott megfelelő alkalmassági vizsgálatot követően szociális foglalkoztatásra van lehetőség.

 

Intézményi térítési díj:

Az intézményben az étkezésért jövedelemtől függő térítési
díjat kell fizetni, amely Nyíregyháza Megyei Jogú Város mindenkor hatályos önkormányzati rendelet értelmében kerül megállapításra.

 

Személyi térítési díj:

Az 1993. évi III. törvény valamint a 29/1993. Korm.rendelet alapján, a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj

összege, 2012. február 15. napjától 30 Ft/nap.

- FEL -

 

Segédeszközök kölcsönzése

  A Megyei Egyesülettől ingyenesen kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök.  Pályázati pénzből szerzett, és magánszemélyek, karitatív szervezetek adományaiból működtetett, térítésmentesen kölcsönözhető gyógyászati segédeszközöket igényelhetnek tagtársaink meghatározott időtartamra. Ezzel a szolgáltatással is szeretnénk az önálló életvitelt elősegíteni. Azonban felhívjuk kedves sorstársaink figyelmét arra, hogy a megnövekedett igényekre tekintettel igénybejelentés alapján az eszközöket egy hónap időtartamra tudjuk biztosítani. Indokolt esetben ez az időtartam meghosszabbítható. Ez a lehetőség áthidaló megoldásként szolgál arra az időszakra, amíg a szakorvos a szükséges gyógyászati segédeszközt felírja.

   Amennyiben a kikölcsönzött gyógyászati segédeszköz Egyesületünkhöz való visszajuttatása nem megoldható- kérnénk, hogy azt a legközelebbi helyi csoportvezetőnek adja át.

 

 Kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök:

-           kerekesszék gyermekek és felnőttek részére (fix, illetve összecsukható)

-           járókeretek (összecsukható, gurulós, hónaljmankós)

-           szobai WC, felnőttek, illetve gyermekek részére

-           könyökmankó felnőttek, illetve gyermekek részére

-           speciális babakocsi sérült gyermekek részére

-           falra szerelhető zuhanyszék

-           ágytál

-           kádülőke

-           bevásárló kocsi.

 

Súlyos esetekben:

-           hidraulikus ágy

-           kádlift

-           légmatrac.

 

Szükség esetén felajánlásból származó használt alkatrészeket biztosítunk sorstáraink számára szobai kerekesszékekhez. Kölcsönzéssel, a használt alkatrészekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet az Egyesület központi telefonszámán.

- FEL -

 

Sorstársi tanácsadás

 

,,Senkit se eresszetek útjára úgy,

 

 hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!” (Teréz anya)

 

Fullajtár Andrásné vagyok, sortársi tanácsadó

a

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületénél.

 

Amiben segíthetek:

v  Közösen keresünk megoldást a megváltozott élethelyzetre.

v  Életvezetési és információs tanácsadást tartok.

v  Segíthetek, hogy megismerd és elfogadd önmagad.

 

A tanácsadáson elhangzottakra teljes titoktartás vonatkozik.

Az ingyenes tanácsadás igénybevételének nem feltétele az egyesületi tagság, mindenkit nagyon nagy szeretettel várok.

 

Elérhetőség:

 

Esély Centrum

Nyíregyháza,

Tiszavasvári út 41.

szerdán 8-12 óráig.

 

Telefon: 06-70/ 579-1753.

 

Várok mindenkit szeretettel!

Fullajtár Andrásné

Sortársi tanácsadó

 

- FEL - 

 

Kortársi tanácsadás

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület Ifjúsági csoportja sorstársi tanácsadást indít fiatal, frissen sérült mozgássérültek számára. Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani sorstársainknak olyan problémák megoldásában, amivel egyedül nem birkóznak meg. A mozgássérült emberek számára különösen nagy nehézséget okoz érdekeik érvényre juttatása a mindennapi életük során. Rengeteg akadállyal, kihívással kerülnek szembe, amivel eddig szinte nem, vagy csak részben találkoztak, szembesültek. Személyre szabott tájékoztatás „régi motorosoktól”, akik már több, mint tíz éve élnek ebben a megváltozott helyzetben, és tanácsaikkal, tapasztalataikkal is elősegítenék a frissen sérült fiatalok új élethelyzetükben fellépő problémák leküzdését.

  Leginkább alapvető feladatunk a rászorultak naprakész, hiteles informálása az őket érintő kérdésekről, jogszabályokról, támogatási formákról stb. Természetesen teljes diszkréció mellett.

Tehát tagok és a rászorultak (beleértve a hozzátartozókat is) részére ingyenes tanácsadási szolgálatot indítunk, ahol az alábbi problémáik megoldásában tudunk segítséget, tanácsot nyújtani:

 

Témakörök:

 • Fogyatékos személyek számára jogszabályok által biztosított támogatási lehetőségek 
  (fogyatékossági támogatás, közlekedési támogatás stb.).

 • Integrált és speciális oktatási intézmények, továbbtanulási lehetőségek, és helyek.

 • Gyógyászati segédeszközök beszerzésének lehetőségei.

 • Gyógyászati segédeszközök mindennapi használata pl.: aktív kerekesszék mindennapi használata, magasabb járdaszegély leküzdése,kerekesszék autóba történő berakása egyedül, földről történő felülés a kerekesszékbe stb.

 • Paraplegiával kapcsolatos témák.

 • Ügyintézés: segítő közreműködés a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, megírásában.

 • Közösségi lehetőségek (kultúra, szabadidő, sport).

 • Autó átalakítási lehetőségek, és helyek.

 • Rehabilitációs lehetőségek Szabolcs megyében.

 • IT – Informatikával, számítástechnikával kapcsolatos tanácsadás, távsegítség.

 • Egyéb, a fenti témakörökbe nem tartozó .

A fenti témakörök megjelelésével  várjuk leveleiteket az alábbi e-mail címre, és az adott témakörre specializálódott munkatársunk felveszi a kapcsolatot az érdeklődővel, kortársunkkal.

kortarstanacsadas@gmail.com

 

- FEL -

 

Elérhetőségek

 

Egyesület elnöksége:

Balogh Zoltánné

Elnök

Tel: +36-20/3260-485

E-mail cím:     adelka329@gmail.hu

Lakatos Katalin

Elnökhelyettes

Tel: +36-20/9889-487

E-mail cím:     l.kata078@gmail.com

Kelenföldi Lászlóné

Titkár

Tel: +36-20/9308-737

E-mail:      kelenfoldine.erzso@gmail.com

Fancsali Gábor

Elnökségi tag-gazd.vez.

Te: +36-20/9308-722

E-mail cím:     fancsali.gabor@freemail.hu

Szilágyi Éva

Elnökségi tag

Tel: +36-20/9308-728

E-mail cím:     evaszilagyi@freemail.hu

 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

Pf.:173 Tel: (42) 504-835, (42) 410-522,  Fax: (42) 410-277

Számlaszám: OTP Nyíregyháza 11744003-20023797 Adószám:19392758-1-15

E-mail: szszbegy@meoszinfo.hu  postamaster@szszbmegy.t-online.hu

Ügyfélfogadás az egyesület központi irodájában:

Minden szerdán 8-12 óráig és 13.30-16 óráig.

Esély Centrum: Nyíregyháza, Tiszavasvári út. 41.

 

Megközelíthető a Szabolcs Volán Zrt. 17-es, 23-as, H40-es, 40-es tömegközlekedési járataival.

 

- FEL - 

Copyright 2012 Nyíregyháza, minden jog fenntartva.