normálváltozat
Link:


címer
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ügyfélszolálati
portája

További jogszabályok keresését az
alábbi képre kattintva teheti meg:

complex kiadó

Megtekinthető, letölthető jogszabályok és törvények!

(a dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó szükséges, amennyiben gépére nincs telepítve PDF olvasó, letöltheti ITT!)

 

Törvények, jogszabályok, rendeletek

letöltés

Fogyatékossági támogatás: 1998. évi XXVI. törvény, 141/2000. (VIII. 9.)Korm . rendelet  2019

letölt
Rokantsági és Rehabilitációs ellátás  2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,7/ 2012. (II. 14.) NEFMI rendelet  2019letolt
Rokkantsági járadék 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2019letölt
Gépkocsi súlyadókedvezménye: a gépjárműről A gépjármű adóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény  2019letölt
Ápolási díj (1993.évi III. törvény) 2019letölt
Parkolási igazolvány 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 2019letölt
Rokkantsági járadék:83/1987.(XII. 27.) MT rendeletletolt
Családi pótlék 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 2019letölt
Rehabilitációs ellátás 2016
Rokkantsági ellátás 2016
Tájékoztató alapszolgáltatást nyújtók részére a szociális ellátások változásairól 2015 (Aktív korúak ellátása, Lakásfenntartási támogatás, Adósságkezelési szolgáltatás, Méltányossági közgyógyellátás, Méltányossági ápolási díj, Önkormányzati segély)
Mi mennyi 2016 - ban? (minimálbér, garantált bérminimum, nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások stb.)
Ki jogosult rokkantsági ellátásra?

FELHÍVÁS! Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága! (2012 október 19.)

Parkolási igazolvány 2015
Gépjárműadó fizetése alóli mentesség
Családi pótlék

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 2014

10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új országos fogyatékosügyi programról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
aktív korúak ellátása, ápolási díj, aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátás

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

TÁJÉKOZTATÓ a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről 2012. évtől

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól.
14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról
15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól
17/1990. (V. 8.) SZEM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról, valamint az orvosi igazolások kiadásának eljárási szabályairól
176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről
A magyar fogyatékos ügy nyelvhasználata
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

ESÉLY CENTRUM

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Pf.:173

Telefon:   (42) 504-835,   (42) 410-522   Fax: (42) 410-277

Számlaszám: OTP Nyíregyháza 11744003-20023797 Adószám:19392758-1-15

E-mail: szszbegy@meosz.hu;  Weboldal:  www.mkszabolcsegyesulet.hu


Amennyiben a támogatásokkal  kapcsolatban információra, felvilágosításra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal Egyesületünk munkatársaihoz.