Akadálymentes verzió
látássérültek
Ajánlott böngésző

firefox
Több mint 30 év
eredményesen!


Életmentő pont
jeszprogram

adomány

TÁMOGATÓINK
Start

Szabolcs takarék
Partnereink
babauszas

Bemutatkozás
,

elnökasszony

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 1981–ben alakult a MEOSZ tagszervezeteként, immár 43 éve működünk. Közel 27.000 fős regisztrált és közel 3.000 fős, aktív taglétszámmal rendelkezünk. Egyesületi tagjaink szociálisan hátrányos helyzetű családokban élnek, tapasztalataink szerint anyagi helyzetük egyre romlik, munkaerő-piaci lehetőségeik betegségükből adódóan beszűkültek, korlátozottak. Amennyiben munkát tudnak végezni, csökkentett munkaidőben (napi 4 óra), amely kevesebb jövedelemmel jár. Betegségükből és fogyatékosságukból adódóan jelentős többletköltségek terhelik őket. Napi szinten fordulnak egyesületünkhöz pénzbeni és természetbeni segítségért személyesen, levélben, vagy telefonon, (élelmiszer, tisztálkodási szerek, téli tüzelő, gyógyszerköltség fedezetéhez kiegészítés, elhalálozás esetén rendkívüli segélykérelmek, stb.) Egyesületünk segítségként néhány használt ruhaneművel, illetve önálló életvitelük megkönnyítéséhez szükséges gyógyászati segédeszközök biztosításával próbálja enyhíteni a terheiket.

Célunk, a megye területén élő mozgássérült emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt személyes érdekek képviselete, érvényesítése és védelme. Megalakulásunk óta végzünk támogatási formákkal kapcsolatos tájékoztatást, felvilágosítást, ügyintézést, információt nyújtunk a mozgáskorlátozottakat érintő támogatási lehetőségekről. Fennállásunk alatt több ízben jártunk el fogyatékossággal élők számára biztosított kedvezmények, lehetőségek javaslattételével, elbírálásával: 8500 fő gépjárműszerzési támogatásában, 700 fő gépkocsi átalakítási támogatásában, 8743 fő közel 1,27 milliárd Ft számú lakás-akadálymentesítési támogatásban, valamint 1640 fő „Telefonnal a Rászorultakért” Alapítvány pályázatának előkészítésében és elbírálásában működtünk közre. Egyesületünk munkáját 16 területileg illetékes helyi csoportunk segíti. Fontos szerepet töltenek be az a települési önkormányzatokkal, helyi ügyfelekkel történő kapcsolattartásban, információnyújtásban. Egyesületünk a helyi csoportok vezetőinek rendszeres biztosítja a szakmai továbbképzéseken való részvételt (álláskulcs, sorstársi tanácsadó, tapasztalati tanácsadó / akadálymentes építészet/).

Az egyesületünk legmarkánsabb rehabilitációs foglalkoztatási projektje az 1988-ban, általa létrehozott START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. (jogelődje: Start Vállalat).  A mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők mindennapi életét segítve, 2004. januártól támogató szolgáltatást is működtetünk. A szolgáltatásban résztvevők száma közel 40 fő. A szociális foglalkozási rehabilitációs célok elérése érdekében, mint humán érdekvédelmi szervezet 2007. évtől, egy 48 fő férőhelyes fogyatékos személyek nappali ellátást nyújtó intézményt tart fenn. A két szolgáltatást 2017 januárja óta integrált formában, mint Nefelejcs Szociális Alapszolgáltatási Központ működteti egyesületünk. A foglalkoztatási rehabilitációt elősegítve intézményen belüli foglalkoztatás keretében, a fogyatékossággal élő ellátottak számára, külső foglalkoztató bevonásával munkalehetőséget biztosít. Egyesületünk 2008. évtől a minőségirányítási rendszer keretében ISO 9001:2008 minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezik. 2013. januártól egy sikeres pályázat keretében megvalósította a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú foglalkoztatását is. Ebben a foglalkoztatási formában 25 fő megváltozott munkaképességű személy vesz részt, különféle, a számukra legmegfelelőbb munkakörökben.